Chào đón quý vị đến với Dưỡng Đường Y Khoa & Thẩm Mỹ Hawthorn East gọi tên là “HEMAC”

HEMAC là cơ sở hành nghề được chính thức công nhận, do một toán chuyên viên đa khoa đảm trách, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân với chất lượng cao cũng như quan tâm đến phúc lợi của quý vị, qua nhiều loại dịch vụ khác nhau.

Từ Chữa Trị Tổng Quát, Thẩm Mỹ/Mỹ Phẩm & Da, đến các bộ môn Y Tế Liên Hợp. Tất cả mọi nhu cầu của quý vị đều được chăm sóc.

Mối quan hệ nghề nghiệp