Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm chuyên viên y khoa và các ngành y tế liên hợp  nhắm đến mục tiêu mang lại sự chăm sóc toàn diện cho các thân chủ của chúng tôi và  gia đình của họ. Chúng tôi sẽ chăm sóc với quý vị một cách tận tâm như chúng tôi muốn được chăm sóc khi chính mình là bệnh nhân. Chúng tôi rất bén nhạy để đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Chúng tôi hội đủ năng lực và được trang bị những kiến thức y khoa cũng như tay nghề chuyên môn cao nhất, do đó có thể mang lại kết quả tối ưu cho sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi nỗ lực cung cấp ngày càng nhiều các dịch vụ ở cùng dưới một trung tâm, nhằm tạo thuận lợi và sự dễ dàng cho các bệnh nhân của chúng tôi. Dưỡng đường Y Khoa Hawthorn East cung ứng các bác sĩ tổng quát, chuyên viên và các buổi hội chẩn thuộc nhiều lãnh vực y tế liên hợp. Chúng tôi cũng có một trung tâm thu mẫu thí nghiệm bệnh lý tại dưỡng đường này.

Tất cả mọi nhu cầu của quý vị đều được chăm sóc.

Những người cung cấp dịch vụ y tế liên hợp có sẵn ở HEMAC

Mục tiêu căn bản của chúng tôi là cung cấp sự chăm sóc cá biệt và có hiệu quả cho riêng mỗi bệnh nhân của chúng tôi, dù quý vị đang gặp một trong các bác sĩ hay chuyên khoa y tế liên hợp của chúng tôi -tất cả các dịch vụ này đều dành sẵn cho tất cả quý vị.  Quý vị không cần phải là một bệnh nhân của một trong các bác sĩ của chúng tôi để mới có thể tiếp cận được với các dịch vụ này.

Chúng tôi hiện có sẵn các dịch vụ chuyên khoa, để cung cấp cho các công ty và các doanh nghiệp, cả ở tại dưỡng đường và tại doanh nghiệp của quý vị.

HEMAC cung ứng nhiều loại dịch vụ trong một trung tâm, để  giúp cho các bệnh nhân của chúng tôi không cần phải đi nơi khác, để có thể tiếp cận  với dịch vụ chăm sóc y tế với chất lượng cao. 

Nhà dinh dưỡng

Melbourne Pathology

Vui lòng trao đổi với nhân viên lễ tân của chúng tôi về các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc các chuyên gia của chúng tôi về những gì có thể liên quan đến bạn.